ท่านสามารถดาวน์โหลด Template ได้ที่นี่

Download “Download 67” OMSC2024_full-paper-template.docx – Downloaded 29 times – 506 KB

ตัวอย่าง Template ในรูปแบบ pdf

Download “Download 67 pdf” OMSC2024_full-paper-template.pdf – Downloaded 15 times – 367 KB

สำหรับบทความทางการแพทย์แผนจีน สามารถเขียนเป็นภาษาจีน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ⅩⅩⅩⅩ大学

基于复杂网络分析治疗功能性消化不良研究

(หัวข้อ ภาษาจีน ตัวอักษร SimHei ขนาด 20 )

XXX university

Reserch treatment of Funitional dyspepsia on complex network analysis

 

(หัวข้อ ภาษาอังกฤษ พิมพ์หนา ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 18)

 

摘要 (บทคัดย่อ ภาษาจีน พิมพ์หนา ตัวอักษร SimSun ขนาด 12)

            基于复杂网络XXX (เนื้อหาบทคัดย่อ ภาษาจีน ตัวอักษร SimSun ขนาด 12)

Abstract (บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ พิมพ์หนา ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12)

         Network analysis XXX (เนื้อหาบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12)

 

目的 (แต่ละหัวข้อ ภาษาจีน พิมพ์หนา ตัวอักษร SimSun ขนาด 12 เนื้อหาภายใน พิมพ์บาง)