หน่วยประสานงานการจัดการประชุมวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต

เบอร์โทร : 02-997-2230 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140

เบอร์มือถือ : 085-812-4285