หน่วยประสานงานการจัดการประชุมวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นันทพงศ์ ขำทอง

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 4898 หรือ 5164 มือถือ 0862697521

พจ.พท.พรประภา สัตยานันทาภิบาล

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 4881 มือถือโทร 0632452892

พท.สัณหจุฑา พวงมาลา

โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5164 มือถือโทร 081-602-9905

Email : ormedconference@gmail.com