โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท  (อยู่ใน เซียร์ รังสิต)
99/2 หมู่ 8 ถ. พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130